Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 20 december 2022

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Ruud van Bennekom
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

 4. 4

 5. 4.1

  Bijlagen

 6. 4.2

  Bijlagen

 7. 5
  Mededelingen vanuit U10 en raadsrapporteurs
 8. 6
  Hamerpunten
 9. 6.1

  Gevraagde beslissing:

  1. De “Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Bunnik 2018” d.d. 14 september 2018 in te trekken;
  2. De verordening op de Vertrouwenscommissie benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester gemeente Bunnik 2022 vast te stellen;
  3. De volgende raadsleden (fractievoorzitters) te benoemen in de vertrouwenscommissie (die naast de klankbordgesprekken) ook de herbenoeming van de burgemeester voorbereidt:
   - Dhr. A. Hussem namens P21;
   - Dhr. M. van Vulpen namens CDA;
   - Dhr. T. van den Berg namens VVD;
   - Dhr. O. James namens D66;
   - Mevr. L. Visser namens fractie Visser.
 10. 8

  Gevraagde beslissing:
  1. Het college toestemming te geven om in te stemmen met de 2e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 2020 van de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht
  2. Af te zien van het recht om een zienswijze in te die-nen op de tweede wijziging van de Gemeenschappelijke regeling BghU 2020

 11. 9
  Debatpunten
 12. 9.1

  Gevraagde beslissing:
  1. De 2e bestuursrapportage 2022 voor kennisgeving aan te nemen;
  2. In te stemmen met de in de bestuursrapportage genoemde budgettaire aanpassingen en het voordelige saldo voor een bedrag van € 1.239.800 storten in de algemene reserve en het resterende bedrag van € 100.000 beschikbaar stellen voor een noodfonds kwetsbare groepen.

  Amendementen

  Onderwerp
  VVD & CDA - Noodfonds

  Toezeggingen

  Titel
  Rapporteren gebruik noodfonds
 13. 10

  Gevraagde beslissing:
  1. Een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 550.000,- ten behoeve van de voorbereiding van het project Herinrichting Oranjebuurt.

  Moties

  Onderwerp
  VVD, CDA, Fractie Visser & D66 - Meer inzicht voor bewoners en raad over project Herinrichting Oranjebuurt
 14. 12

  Gevraagde beslissing:
  1. Met terugwerkende kracht per 1 oktober 2022 mevrouw L.de Brito en per 1 november 2022 mevrouw J. Stamhuis en mevrouw D. Kuijpers te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van schoolbestuur WereldKidz.

 15. 13

  De voorzitter zal met instemming van de raad de raadsvergadering schorsen en op 22 december vervolgen.