Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Vervolg van 20 december

donderdag 22 december 2022

20:00 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Ruud van Bennekom
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 14

  Gevraagde beslissing:
  De gemeenteraad besluit:
  1. Het collegeprogramma 2022-2026 ‘Groeien, vergroenen en verbinden’ voor kennisgeving aan te nemen.
  2. Voor de uitvoering van dit collegeprogramma:
  a. Het structurele budget 2023 van € 92.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit de algemene reserve;
  b. Het structurele budget vanaf 2024 van € 137.000 beschikbaar te stellen en te dekken uit het begrotingssaldo.
  c. De incidentele budgetten van € 420.000 in 2023, € 465.000 in 2024, € 175.000 in 2025 en € 25.000 in 2026 beschikbaar te stellen en te dekken uit de algemene reserve.

  Amendementen

  Onderwerp
  1. CDA & VVD - Mobiliteitsplan
  2. CDA & VVD - Participatievisie
  3. CDA & VVD - Uitbreiding formatie recreatie
  4. CDA & VVD - Verduurzamen gemeentelijk vastgoed
  5. Fractie Visser, CDA & VVD - Incidentele budgetten collegeprogramma
  6. VVD - Minimaregelingen
  Fractie VIsser - Budget 'Aantrekkelijke Werkgever'

  Moties

  Onderwerp
  1. CDA & VVD - Stimuleren ontmoeting
  2. CDA & P21 - Schone lucht en geluid
  3. D66, CDA & VVD - In Odijk geen drukke wegen, zoals de N229
  4. Alle fracties - Een inclusief en toegankelijk Bunnik, altijd en overal
  5. VVD - Onderzoek Parkeernormen

  Toezeggingen

  Titel
  Inclusie als tweede natuur
  Prijsindicatie mogelijke geluidsmaatregelen
  Relatie kadernota en collegeprogramma inzichtelijk maken
  Startnotitie mobiliteitsplan opstellen
 2. 15

  Gevraagde beslissing:


  1. Vast te stellen:
  a. De verordening toeristenbelasting gemeente Bunnik 2023;
  b. De verordening afvalstoffenheffing gemeente Bunnik 2023;
  c. De verordening rioolheffing gemeente Bunnik 2023;
  d. De legesverordening gemeente Bunnik 2023 inclusief Tarieventabel 2023;
  e. De verordening onroerende zaakbelastingen gemeente Bunnik 2023.
  2. In te trekken:
  a. De verordening toeristenbelasting gemeente Bunnik 2022;
  b. De verordening afvalstoffenheffing gemeente Bunnik 2022;
  c. De verordening rioolheffing gemeente Bunnik 2022;
  d. De legesverordening gemeente Bunnik 2022 inclusief Tarieventabel 2022 en de verordening tot wijziging van de Legesverordening gemeente Bunnik 2022 van 26 juni 2022;
  e. De verordening onroerende zaakbelastingen gemeente Bunnik 2022.

 3. 17

  Moties

  Onderwerp
  Fractie Visser - Procedure bomenkap Oostromsdijkje
  P21 - Bomenkap Oostromsdijkje
 4. 18
  Sluiting