Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 10 november 2022

20:00 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Ruud van Bennekom
Toelichting

De publieke tribune is geopend, ook is de vergadering live te volgen

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

 4. 4

 5. 4.1

  Bijlagen

 6. 5
  Mededelingen vanuit U10 en raadsrapporteurs
 7. 5.1

  Er zijn geen hamerpunten bij deze vergadering.

 8. 6
  Debatpunten
 9. 6.1.A

  Donderdag 10 november presenteren de vijf fracties het Raadsprogramma Bunnik 2022 – 2026. Afgelopen maanden hebben P21, CDA, D66 Bunnik, VVD en Fractie Visser samen verder invulling gegeven aan diverse belangrijke thema’s.
  Tijdens de raadsvergadering van aanstaande donderdag geven de vijf fractievoorzitters een korte toelichting op het Raadsprogramma en wordt het college van burgemeester en wethouders gevraagd om het raadsprogramma in een collegeprogramma nader uit te werken. Het Raadsprogramma Bunnik 2022-2026 vindt u in de bijlage.

 10. 6.2

  Gevraagde beslissing:
  1. De Programmabegroting 2023-2026 vast te stellen.
  2. De Nota van actualisatie 2023-2026 vast te stellen.
  3. Het voordelige saldo van 2023 van € 96.160 storten in de algemene reserve.

  Amendementen

  Onderwerp
  D66 & P21 - Amendement Jongerenwerk duurzaam vooruit

  Moties

  Onderwerp
  CDA, P21, VVD, D66 & Fractie Visser - Energiekosten verenigingen en stichtingen
  D66 - Aanscherpen indicatoren
  D66, P21 & CDA - Uitbreiding onderzoek minimabeleid
  P21 - Ondersteuning voor kwetsbare huishoudens

  Toezeggingen

  Titel
  Budget werkklimaat gemeente
  Evaluatie minimabeleid
  Onderzoek mogelijkheden voor kwetsbare huishoudens
  Raadsinformatiebrief flexwoningen
 11. 7

  Gevraagde beslissing:
  1. Te benoemen uit uw midden het volgende lid van de agendacommissie / voorzitter Open huis 2022-2026:
  - Namens de fractie van Fractie Visser, mevrouw L. Visser.
  2. Te benoemen uit uw midden het volgende plaatsvervangend lid van de agendacommissie 2022-2026:
  - Namens de fractie van het CDA, plaatsvervangend lid de heer R. Aertsen.

 12. 8

  Gevraagde beslissing

  1. Dhr. D.J. Dolmans per 17 oktober 2022 te benoemen als plaatsvervangend griffier van de gemeente Bunnik voor de duur van 7 maanden.
  2. De benoeming Mevr. S. Oosterling als tijdelijk plaatsvervangend griffier van de gemeente Bunnik in te trekken.
 13. 10
  Sluiting