Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 10 maart 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Ruud van Bennekom
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

 4. 4

 5. 4.1

  Bijlagen

 6. 4.2

  Bijlagen

 7. 5
  Mededelingen vanuit U10 en raadsrapporteurs
 8. 6
  Hamerpunten
 9. 7

  Gevraagde beslissing:
  1. De hoofdlijnen van het omgevingsprogramma groen Bunnik vast te stellen
  2. De Gedragscode soortenbescherming gemeenten als werkwijze voor de gemeente Bunnik vast te stellen bij het (laten) uitvoeren van werken

 10. 8

  Gevraagde beslissing:
  1. De Gedragscode integriteit leden van de gemeenteraad vast te stellen;
  2. De Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders vast te stellen;
  3. Het protocol voor mogelijke integriteitsschendingen door politieke ambtsdragers vast te stellen;
  4. De Gedragscode voor de leden van de gemeenteraad van de gemeente Bunnik 2013, vastgesteld bij raadsbesluit van 28 november 2013, in te trekken.
  5. De Gedragscode voor de leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik 2013, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 juli 2013, in te trekken.

 11. 9

  Gevraagde beslissing:
  1. De benoeming van dhr. M.H.M. van Baaijen als plaatsvervangend griffier van de gemeente Bunnik, conform het door u genomen besluit op 19 september 2019, in te trekken.
  2. Het raadsbesluit om de plaatsvervangend griffier te benoemen vanuit de ambtelijke organisatie tegen een vaste vergoeding, door u genomen op 28 mei 2020, in te trekken.

 12. 10
  Debatpunten
 13. 10.1

  Gevraagde beslissing:

  1. Mevr. A.A. van der Stijl te benoemen als voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven;
  2. Dhr. L.N. Vernie te benoemen als lid van de commissie onderzoek geloofsbrieven;
  3. Mevr. W. Zuidweg te benoemen als lid van de commissie onderzoek geloofsbrieven.
 14. 11

  Gevraagde beslissing:
  De ‘Gebiedsvisie Kersenweide’ (18 jan. 2022) en de keuze voor model 4 (archeologie organisch) als basis, maar met de ontsluitingsstructuur van model 3 (stroomgeulen), vast te stellen als ruimtelijk kader voor de verdere ontwikkeling van de locatie Odijk-West.

  Moties

  Onderwerp
  De Liberalen en Bunniks Belang - Groene Bufferzone

  Toezeggingen

  Titel
  Handelen in geest van motie groene bufferzone
  Onderdelen masterplan Kersenweide voorleggen
 15. 13

 16. 14

 17. 16

  Moties

  Onderwerp
  P21 & CDA - Motie Mobiliteitsvisie Traverse Bunnik

  Toezeggingen

  Titel
  Voorstel in kadernota voor opstellen mobiliteitsvisie Traverse
 18. 17
  Sluiting