Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 27 juni 2024

16:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Ruud van Bennekom
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Besloten vergadering burgemeestersbenoeming
 4. 4
  Openbaar deel burgemeestersbenoeming (16:45 uur)
 5. 5
  Debatpunten
 6. 5.1

  Gevraagde beslissing:
  1. De jaarstukken 2023 vast te stellen met een voordelig rekeningresultaat van € 2.622.900.
  2. Het rekeningresultaat 2023 als volgt te bestemmen:
  - toevoeging aan de reserve budgetoverhevelingen van € 50.000;
  - toevoeging aan reserve omgevingswet van € 130.000.
  - toevoeging aan de algemene reserve van € 2.442.900

 7. 5.2

  Gevraagde beslissing:
  1. De 1e bestuursrapportage 2024 voor kennisgeving aan te nemen.
  2. In te stemmen met de in de bestuursrapportage genoemde budgettaire aanpassingen en daarmee de begroting in positieve zin bij te stellen. Het overschot van € 152.100 te storten in de algemene reserve.

 8. 5.3

  Om 19:15 uur wordt de raadsvergadering hervat.

 9. 5.4

  Gevraagde beslissing:
  1. De Kadernota 2025-2028 vast te stellen.
  2. De incidentele lasten van 2025 van € 82.800 te dekken uit de algemene reserve.

 10. 5.5

  Gevraagde beslissing:
  1. Het verzoek tot het opheffen van de geheimhouding af te wijzen ten aanzien van de informatie in de financiële haalbaarheidsanalyse van de Kersenweide.
  2. Het verzoek tot het opheffen van de geheimhouding af te wijzen ten aanzien van de informatie in het financiële raamwerk.
  3. In te stemmen met de afwijzingsbrief zoals bijgevoegd in bijlage 1.

 11. 7
  Sluiting