Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 4 juli 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Ruud van Bennekom
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

 4. 4
  Ingekomen stukken en mededelingen
 5. 5
  Mededelingen vanuit raadsrapporteurs
 6. 6
  Debatpunten
 7. 6.1

  Gevraagde beslissing:
  1. De verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2023, gemeente Bunnik vast te stellen.

 8. 6.2

  Gevraagde beslissing:
  1. Het uitgewerkte Omgevingsprogramma Groen, met de titel ‘Groene Koers van Bunnik 2024-2040’ vast te stellen.
  2. Te kiezen voor uitvoeringsvariant Accent en daarvoor in 2025 incidenteel budget van € 60.000 beschikbaar te stellen, te dekken met subsidiegelden en met een onttrekking van € 30.000 uit de Algemene Reserve.

 9. 6.3

  Gevraagde beslissing:
  1. Het Uitvoeringsplan Grondstoffen Gemeente Bunnik 2024-2027 met het voorkeursscenario ‘laagfrequent inzamelen in combinatie met een tarief op restafval’ vast te stellen;
  2. Maatregelenpakket 1 die volgt uit het Uitvoeringsplan Grondstoffen Gemeente Bunnik 2024-2027 uit te laten voeren;
  3. De structurele kosten van € 92.679,- die voortvloeien uit het uitvoeringsplan te verwerken in het tarief afvalstoffenheffing via de begroting 2025 en de incidentele kosten voor 2025 van €45.250,- te dekken met een onttrekking aan de reserve gemeentereiniging.

 10. 7
  Vragenronde
 11. 8
  Hamerpunten
 12. 8.4

  Gevraagde beslissing:
  Gezamenlijk met de raad van de gemeente Zeist een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media over het aanwijzen van Stichting Lokale omroep Zeist en Bunnik (Slotstad RTV) als ‘lokale omroep voor de gemeenten Bunnik en Zeist’.

 13. 10
  Sluiting