Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 23 mei 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Ruud van Bennekom
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

 4. 4

 5. 4.1

  Bijlagen

 6. 4.2

  Bijlagen

 7. 5
  Mededelingen vanuit raadsrapporteurs
 8. 6
  Debatpunten
 9. 7
  Vragenronde
 10. 8
  Hamerpunten
 11. 8.1

  Gevraagde beslissing:
  1. Een krediet van € 9.504.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van een school, kindcentrum, voor basisonderwijs in de nieuw te bouwen wijk Kersenweide, gereed met ingang van schooljaar 2027/2028.
  2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 406.000 voor eerste inrichting van de basisschool.
  3. Een krediet beschikbaar te stellen voor de grondkosten van € 719.000.
  4. De realisatie van een gymzaal in Kersenweide mee te nemen in de brede afweging van binnensportaccommodaties in Odijk.

 12. 8.2

  Gevraagde beslissing:
  1. Het Addendum Financiële verordening gemeente Bunnik vast te stellen.

 13. 8.3

  Gevraagde beslissing:
  De gemeenteraad besluit:
  1. Eshuis Registeraccountants voor het boekjaar 2024 aan te wijzen als accountant zoals bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet;
  2. Een aanbestedingsprocedure te starten voor accountantsdiensten 2025 en verder.

 14. 8.4

  Wijzigingsbesluit GR RDWI


  1. De GR RDWI te wijzigen conform het wijzigingsbesluit van de RDWI.
  2. Het college toestemming te geven om de GR RDWI te wijzigen conform het wijzigingsbesluit.

 15. 8.5

  Gevraagde beslissing:
  Krachtens artikel 36a, lid 2 van de Gemeentewet, de ontheffing van het vereiste van ingezetenschap voor mw. H.S. de Groot en mw. J.P. d’Hondt voor de duur van één jaar te verlengen.

 16. 9
  Sluiting