Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 8 februari 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Ruud van Bennekom
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

 4. 4
  Ingekomen stukken en mededelingen
 5. 4.1

  Bijlagen

 6. 4.2

  Bijlagen

 7. 5
  Mededelingen vanuit raadsrapporteurs
 8. 6
  Debatpunten
 9. 6.1

  Gevraagde beslissing:
  1. Het college toestemming verlenen om medewerking te verlenen aan de realisatie van een opvanglocatie voor vluchtelingen door het COA in panden aan de Regulierenring 22 en Regulierenring 4 te Bunnik.
  2. Een bedrag van € 100.000 ter beschikking stellen voor voorbereidingskosten en deze lasten te dekken uit de middelen die worden ontvangen van het COA.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), D66 (2), Fractie Visser (1), P21 (5), VVD (3)

  Amendementen

  Onderwerp
  VVD & CDA - Maximum aantal opvangplaatsen

  Moties

  Onderwerp
  CDA, VVD, VISSER - Aantallen vluchtelingen - opvanglocatie Bunnik
 10. 6.2

  Gevraagde beslissing:
  1. In principe medewerking te verlenen aan het initiatief tot beëindiging van de agrarische activiteiten, de omzetting van de bedrijfswoning naar burgerwoning en de bouw van 4 vrijstaande wooneenheden aan de Hollendewagenweg 8a door middel van maatwerk binnen de Ruimte voor ruimteregeling.
  2. In te stemmen met het voorbereiden en doorlopen van een ruimtelijke procedure ten behoeve van deze ontwikkeling.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), D66 (2), Fractie Visser (1), P21 (5), VVD (3)

  Moties

  Onderwerp
  FRACTIE VISSER, VVD, D66, CDA & P21 - natuurontwikkeling Hollendewagenweg
 11. 6.2.b

 12. 7
  Vragenronde
 13. 8
  Hamerpunten
 14. 8.1

  Gevraagde beslissing:
  1. Het college toestemming te verlenen voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht door middel van bijgevoegde conceptwijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), D66 (2), Fractie Visser (1), P21 (5), VVD (3)
 15. 8.1.a

 16. 8.2

  Gevraagde beslissing:
  1. De instructie voor de raadsgriffier 2020 in te trekken en de instructie voor de raadsgriffier 2024 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), D66 (2), Fractie Visser (1), P21 (5), VVD (3)
 17. 8.2.a

 18. 8.3

  Gevraagde beslissing:
  Het Addendum I op de Samenovereenkomst Rekenkamer Vallei en Veluwerand 2023 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), D66 (2), Fractie Visser (1), P21 (5), VVD (3)
 19. 8.3.a

 20. 9
  Sluiting