Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 7 maart 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Ruud van Bennekom
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

 4. 4

 5. 5
  Mededelingen vanuit raadsrapporteurs
 6. 6
  Debatpunten
 7. 6.1

  Gevraagde beslissing:
  1. Het Woonbeleid 2024-2027 vast te stellen.
  2. De Visie op Wonen 2017-2022 in te trekken

  Stemuitslag

  voor 76%
  tegen 24%
  voor
  D66 (3), Fractie Visser (1), P21 (6), VVD (3)
  tegen
  CDA (4)

  Amendementen

  Onderwerp
  CDA - Woningbouwambitie van 4.300 woningen schrappen
  D66 - Meer ruimte om af te wijken - realiseerbare ambities
  D66 & P21 - Ruimte voor woningsplitsing, ook voor andere doeleinden dan mantelzorg.
  P21 - Tekstaanpassing handhaving ongewenst verhuurgedrag
  P21 & D66 - Meer aandacht voor verduurzaming sociale huurwoningvoorraad
  P21, Fractie Visser & D66 - Stevigere ambitie goedkope woningen
  VVD - Geen woonbeleid, maar een woonvisie vaststellen.

  Moties

  Onderwerp
  Fractie Visser - Ambitie nog te bouwen woningen in omgevingsvisie
  Fractie Visser & P21 - Onderzoek naar tijdelijk wonen in bijgebouwen
 8. 8
  Hamerpunten
 9. 8.1

  Gevraagde beslissing:
  1. Het normenkader 2023 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), D66 (3), Fractie Visser (1), P21 (6), VVD (3)
 10. 8.1.a

 11. 8.2

  Gevraagde beslissing:
  1. De Nota grondbeleid 2024 vast te stellen.
  2. De Nota grondbeleid 2008 in te trekken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), D66 (3), Fractie Visser (1), P21 (6), VVD (3)
 12. 8.2.a

 13. 10
  Sluiting