Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatieavond

donderdag 15 februari 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Inge Suijker
Toelichting

De informatieavond heeft als doel om informatie op te halen vanuit het gemeentehuis en vanuit de samenleving. Tijdens deze avond worden geen standpunten ingenomen.Inwoners zijn van harte welkom om aan te sluiten op deze avond en op de publieke tribune plaats te nemen. Wilt u zelf in gesprek met de raad op zo’n avond? Neem hiervoor contact op met de griffie via griffie@bunnik.nl of via 06-34177062.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Om zo goed mogelijk geïnformeerd te worden over het beleid, wil de raad met relevante partijen praten. Dit is nuttig en wenselijk om een zo toekomst zeker mogelijk document op te kunnen stellen. Bunnik wil tot en met 2040 groeien met 4300 woningen. In het woonbeleid worden knelpunten op de woningmarkt behandeld, en wordt de koers bepaald om deze knelpunten op te lossen. Het is aan de raad om dit beleid vast te stellen.


  Deel I
  - Gesprek raad met inwoners en genodigden (informatief)


  Deel II
  - Vragen raadsleden naar aanleiding van dit gesprek aan wethouder + ondersteuning (informatief)  Portefeuillehouder: dhr. O. James

 2. 2

  Met de invoering van de Omgevingswet is een actualisatie van het grondbeleid nodig. De vorige Nota grondbeleid stamt uit 2008. In de nieuwe nota wordt gekozen voor dynamisch grondbeleid: per initiatief bepaalt de gemeente welke houding en rol ingenomen wordt. Zo kan de gemeente bepalen hoe om te gaan met risico’s en welke capaciteit en middelen er ingezet moet worden. De raad moet dit beleid eerst vaststellen.


  Portefeuillehouder: mw. H. de Groot