Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatieavond

donderdag 21 maart 2024

19:30 - 22:15
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Ralph Hallo
Toelichting

De informatieavond heeft als doel om informatie op te halen vanuit het gemeentehuis en vanuit de samenleving. Tijdens deze avond worden geen standpunten ingenomen.


Inwoners zijn van harte welkom om aan te sluiten op deze avond en op de publieke tribune plaats te nemen. Wilt u zelf in gesprek met de raad op zo’n avond? Neem hiervoor contact op met de griffie via griffie@bunnik.nl of via 06-34177062.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Sinds september 2023 is de gemeenteraad overgestapt op een nieuw vergadermodel. De beeldvorming vindt plaats in informatieavonden, de oordeelsvorming in politieke avonden en de besluitvorming in raadsvergaderingen. Op 8 februari heeft de werkgroep nieuw vergadermodel de nieuwe werkwijze geëvalueerd. Op deze avond neemt de griffier nav de uitkomsten van de evaluatie en de eerste evaluaties de raad mee in de uitkomsten. Uiteindelijk moet de gemeenteraad een nieuw reglement van orde vaststellen. 


  Meerdere woordvoerders per fractie.

 2. 2

  De gemeenteraad heeft een informatienota ontvangen met de jaarcijfers over veiligheid van 2023. De raad gaat in gesprek met de burgemeester en een vertegenwoordiging van de politie over veiligheid in Bunnik. Daarbij zal extra ingezoomd worden op digitale veiligheid. De teamchef en de digitaal wijkagent zijn uitgenodigd voor dit agendapunt.


  Portefeuillehouder: dhr. R. van Bennekom
  Meerdere woordvoerders per fractie.

 3. 3

  In januari heeft de raad een memo ontvangen over de informatieverstrekking, met als belangrijkste punt de actieve en passieve informatieplicht. Er zijn 8 uitgangspunten geformuleerd voor deze informatieverstrekking, zoals bijvoorbeeld het uitgangspunt dat alle raadsleden beschikken over alle verstrekte informatie, en dus dat er niet onderscheid wordt gemaakt tussen raadsleden. Vanavond bespreekt de raad deze uitgangspunten.
  Meerdere woordvoerders per fractie.