Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatieavond

donderdag 6 juni 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Wapen van Werkhoven

Voorzitter
Inge Suijker
Toelichting

De informatieavond heeft als doel om informatie op te halen vanuit het gemeentehuis en vanuit de samenleving. Tijdens deze avond worden geen standpunten ingenomen.


Vanwege de wijziging in locatie zal er geen livestream zijn bij deze avond.


Inwoners zijn van harte welkom om aan te sluiten op deze avond en op de publieke tribune plaats te nemen. Wilt u zelf in gesprek met de raad op zo’n avond? Neem hiervoor contact op met de griffie via griffie@bunnik.nl of via 06-34177062.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststelling agenda
 2. 2

  Tijdens deze beeldvormende ronde kunnen de volgende onderwerpen worden besproken:

  • Thema/informatie vanuit B&W
  • Discussienota’s vanuit B&W
  • Raadsvoorstellen
  • Raadstafels
  • Werkbezoeken
  • Vragen over Raadsinformatienota’s
 3. 2.1

  Elke gemeente heeft taken rondom het aanleggen en onderhouden van openbaar groen, biodiversiteit, bomen en andere groene onderwerpen. Met een Omgevingsprogramma wordt in één document het beleid rondom deze onderwerpen uitgetekend. De raad heeft hier het college toe opgeroepen via een motie, en nu is het aan de raad om dit programma ook vast te stellen.


  Er wordt door de organisatie een presentatie voorbereid over het omgevingsprogramma Groen en de uitvoeringsvarianten. De presentatie is toegevoegd in de bijlage.


  Bij dit (raads) onderwerp is er per fractie 1 woordvoerder.

 4. 2.2

  De gemeenten die deelnemen aan RMN hebben in 2020 een regionale grondstoffenvisie opgesteld. In die visie staat de doelstelling om per persoon slechts 100 kg restafval te realiseren centraal. Om dat doel te behalen, is nu dit uitvoeringsplan geschreven. Met dit plan beschrijft de gemeente hoe de ambities uit de regionale grondstoffenvisie behaald gaan worden, en welke maatregelen de gemeente hiervoor gaat nemen. De raad moet eerst nog akkoord gaan met dit plan, voordat de gemeente dit kan uitvoeren.


  Er wordt door de organisatie een presentatie voorbereid over Uitvoeringsplan Grondstoffen en het voorkeursscenario.  De presentatie is toegevoegd in de bijlage.


  Bij dit (raads) onderwerp is er per fractie 1 woordvoerder.

 5. 2.3

  Het is inmiddels ruim twee jaar geleden dat er gemeenteraadsverkiezingen waren, en dus is deze raadsperiode over de helft. Daarom is het tijd om de kijken hoe veel van de plannen nu zijn uitgevoerd, en wat er nog op de planning staat. De raad gaat hierover met elkaar in gesprek. Bijgevoegd is de 'stand van zaken uitvoering punten raadsprogramma' en de tussenbalans van het collegeprogramma 2022-2026. 


  Alle raadsleden en fractieassistenten zijn uitgenodigd voor dit onderdeel.

 6. 3
  Sluiting