Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politieke avond

donderdag 29 februari 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
M. de Vries
Toelichting

Het doel van de politieke avond is om onderling standpunten uit te wisselen en om argumenten te delen (oordeelsvorming). Inwoners, bedrijven en organisaties hebben de mogelijkheid om in te spreken over geagendeerde voorstellen.


Neem hiervoor contact op met de griffie via griffie@bunnik.nl of via 06-34177062.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

 3. 3.1

  Met de invoering van de Omgevingswet is een actualisatie van het grondbeleid nodig. De vorige Nota grondbeleid stamt uit 2008. In de nieuwe nota wordt gekozen voor dynamisch grondbeleid: per initiatief bepaalt de gemeente welke houding en rol ingenomen wordt. Zo kan de gemeente bepalen hoe om te gaan met risico’s en welke capaciteit en middelen er ingezet moet worden. De raad moet dit beleid eerst vaststellen.


  Gevraagde beslissing:
  1. De Nota grondbeleid 2024 vast te stellen.
  2. De Nota grondbeleid 2008 in te trekken.


  Portefeuillehouder: mw. H. de Groot

 4. 3.2

  De Raad moet binnenkort een besluit nemen over het bestemmingsplan voor de Kersenweide en daarbij spelen de geluidsnormen voor de N229 een belangrijke rol.  Op verzoek van de CDA-fractie is dit onderwerp geagendeerd voor een raadstafel. De CDA-fractie vindt het noodzakelijk dat de raad volledig wordt geïnformeerd over de noodzaak van hogere geluidsnormen en de maatregelen die door het college genomen zullen worden. Inwoners worden uitgenodigd om mee te spreken. Ook de opstellers van het rapport zijn uitgenodigd. Als bijlage is de antwoordennota op vragen van het CDA toegevoegd aan de agenda. 


  Deel I
  - Gesprek raad met inwoners en genodigden (informatief)
  Deel II
  - Vragen raadsleden naar aanleiding van dit gesprek aan wethouder + ondersteuning (politiek)
  Portefeuillehouder: dhr. O. James

 5. 3.3

  Bunnik wil tot en met 2040 groeien met 4300 woningen. In het woonbeleid worden knelpunten op de woningmarkt behandeld, en wordt de koers bepaald om deze knelpunten op te lossen. Het is aan de raad om dit beleid vast te stellen.


  Gevraagde beslissing:
  1. Het Woonbeleid 2024-2027 vast te stellen.
  2. De Visie op Wonen 2017-2022 in te trekken  Portefeuillehouder: dhr. O. James

 6. 3.4
  Besloten agendapunt - 22:15
 7. 4
  Sluiting