Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politieke avond

donderdag 4 april 2024

19:30 - 21:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
A. Huijsman-Hartkamp
Toelichting

Het doel van de politieke avond is om onderling standpunten uit te wisselen en om argumenten te delen (oordeelsvorming). Inwoners, bedrijven en organisaties hebben de mogelijkheid om in te spreken over geagendeerde voorstellen.


Neem hiervoor contact op met de griffie via griffie@bunnik.nl of via 06-34177062.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

 3. 3
  Te behandelen (raads)voorstellen
 4. 3.1

  Op het Oostromsdijkje 7 is een bouwbedrijf gevestigd, maar deze functie was slechts middels een omgevingsvergunning gelegaliseerd. Met het vaststellen van dit bestemmingsplan is de functie van bedrijf ook wettelijk geborgd in het bestemmingsplan. Er zijn geen zienswijzen ingediend tijdens de terinzagelegging.


  Portefeuillehouder: dhr. O. James

 5. 3.2

  Aan de Achterdijk 26a staat nu nog een bedrijfspand, maar er loopt een initiatief om hier een woning te plaatsen en in het landschap rondom de woning een recreatieve functie toe te voegen. Het bestemmingsplan hiervoor heeft al ter inzage gelegen, nu is vaststellen door de raad de volgende stap.


  Portefeuillehouder: dhr. O. James

 6. 3.3

  De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is een wettelijk verplicht adviesorgaan voor de gemeente. De adviesraad geeft advies op het gebied van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet. De ASD van Bunnik heeft aangegeven de verordening graag aan te passen, om zo helderder in beeld te brengen wat de kaders zijn waarbinnen de ASD functioneert en samenwerkt met de gemeente. Ook sluit de nieuwe verordening beter aan bij die van de verordeningen van gemeenten in de regio.  Portefeuillehouder: mw. J. d’Hondt
  Uitgenodigd: Adviesraad Sociaal Domein

 7. 3.4

  Deze twee beelden stonden bij Rijnhaeghe, maar het was eerder niet haalbaar om de beelden voor nog 25 jaar in bruikleen te nemen. De kunstwerken zijn nu aan de gemeente geschonken door de eigenaren van de beelden, en daarom is de situatie veranderd. Het voorstel is nu om de beelden te herplaatsen in de gemeente.


  Portefeuillehouder: mw. J. d’Hondt

 8. 4
  Sluiting