Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politieke avond

donderdag 20 juni 2024

19:30 - 21:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
A. Huijsman-Hartkamp
Toelichting

Het doel van de politieke avond is om onderling standpunten uit te wisselen en om argumenten te delen (oordeelsvorming). Inwoners, bedrijven en organisaties hebben de mogelijkheid om in te spreken over geagendeerde voorstellen.


Neem hiervoor contact op met de griffie via griffie@bunnik.nl of via 06-34177062.


Twee andere agendapunten worden besproken in Zaal 4-5, zie daarvoor deze pagina.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Vaststellen van de besluitenlijsten van de Politieke Avond van 16 mei 2024.

 3. 3
  Te behandelen (raads)voorstellen
 4. 3.1

  Begin 2020 is de gemeente begonnen met het project Herinrichting Oranjebuurt. Vanwege verschillende tegenslagen is dit project later stilgelegd. Met dit nieuwe plan van aanpak wordt de nieuwe scope van dit project duidelijk, en wordt ook duidelijk wat de nieuwe verwachtingen zijn rondom het project. Zo kan het project weer verder, als de raad goedkeuring geeft aan dit plan.

 5. 3.2

  Elke gemeente heeft taken rondom het aanleggen en onderhouden van openbaar groen, biodiversiteit, bomen en andere groene onderwerpen. Met een Omgevingsprogramma wordt in één document het beleid rondom deze onderwerpen uitgetekend. De raad heeft hier het college toe opgeroepen via een motie, en nu is het aan de raad om dit programma ook vast te stellen.

 6. 3.3

  De gemeenten die deelnemen aan RMN hebben in 2020 een regionale grondstoffenvisie opgesteld. In die visie staat de doelstelling om per persoon slechts 100 kg restafval te realiseren centraal. Om dat doel te behalen, is nu dit uitvoeringsplan geschreven. Met dit plan beschrijft de gemeente hoe de ambities uit de regionale grondstoffenvisie behaald gaan worden, en welke maatregelen de gemeente hiervoor gaat nemen. De raad moet eerst nog akkoord gaan met dit plan, voordat de gemeente dit kan uitvoeren.

 7. 4
  Sluiting