Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politieke avond

donderdag 1 februari 2024

19:30 - 21:15
Locatie

Raadzaal

Toelichting

Het doel van de politieke avond is om onderling standpunten uit te wisselen en om argumenten te delen (oordeelsvorming). Inwoners, bedrijven en organisaties hebben de mogelijkheid om in te spreken over geagendeerde voorstellen.


Neem hiervoor contact op met de griffie via griffie@bunnik.nl of via 06-34177062.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 3
  Te behandelen (raads)voorstellen
 3. 3.1

  Gevraagde beslissing:  1. Het college toestemming verlenen om medewerking te verlenen aan de realisatie van een opvanglocatie voor vluchtelingen door het COA in panden aan de Regulierenring 22 en Regulierenring 4 te Bunnik.
  2. Een bedrag van € 100.000 ter beschikking stellen voor voorbereidingskosten en deze lasten te dekken uit de middelen die worden ontvangen van het COA.

 4. 3.2

  Gevraagde beslissing:
  1. In principe medewerking te verlenen aan het initiatief tot beëindiging van de agrarische activiteiten, de omzetting van de bedrijfswoning naar burgerwoning en de bouw van 4 vrijstaande wooneenheden aan de Hollendewagenweg 8a door middel van maatwerk binnen de Ruimte voor ruimte-regeling.
  2. In te stemmen met het voorbereiden en doorlopen van een ruimtelijke procedure ten behoeve van deze ontwikkeling.

 5. 4
  Sluiting