Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Open Huis

donderdag 8 juni 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
J. Houtgraaf
Toelichting

Vergadering wordt live uitgezonden via deze pagina:

https://www.bunnik.nl/bestuur-en-organisatie/vergaderingen-gemeenteraad-live-volgen

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Gevraagde beslissing:
  1. Een grondexploitatie te openen voor het complex ‘Flexwoningen Singelpark’;
  2. Een voorziening ‘Flexwoningen’ in te stellen en een storting hierin te doen ad € 290.000 ter dekking van het voorziene verlies;
  3. Deze storting te dekken met een onttrekking ad € 163.000 uit de ‘reserve volkshuisvesting’ en ad € 127.000 uit de ‘algemene reserve’;
  4. Het afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling te mandateren om in het kader van dit project subsidies aan te vragen bij hogere overheden en deze na verkrijging direct in te zetten.

  Portefeuillehouder: mw. H. de Groot

 2. 2

  Gevraagde beslissing:
  1. De Mobiliteitsvisie Traverse Bunnik als toetsingskader voor lopende en toekomstige projecten vast te stellen.
  2. In te stemmen een subsidieaanvraag in te dienen bij de provincie Utrecht vóór 30 september 2023 voor realisatie van de doorfietsroute (DFR) Veenendaal-Utrecht Science Park, als één van de eerste stappen in de realisatie van de Mobiliteitsvisie Traverse Bunnik en hiervoor een budget van €380.000 beschikbaar te stellen.
  3. Als de subsidie is toegekend deze te besteden aan de voorbereiding en realisatie van de doorfietsroute Veenendaal-USP.
  4. Het resterende budget dat beschikbaar was gesteld voor de Mobiliteitsvisie Traverse Bunnik te benutten om een gefaseerd uitvoeringsprogramma op te stellen.

  Portefeuillehouder: mw. J. d’Hondt

 3. 3

  Gevraagde beslissing:
  1. Het programma Bunnik Klimaatneutraal 2040 vast te stellen;
  2. Kennis te nemen van het advies om toe te groeien naar 7,6 fte en hierover jaarlijks een integrale afweging te maken bij het vaststellen van de kadernota;
  3. De te ontvangen subsidie van het Rijk ad € 300.381 in 2023; € 303.106 in 2024; € 305.831 in 2025 op te nemen in de begroting en als budget in te zetten voor de tijdelijke uitbreiding van de formatie met 2 fte voor de jaren 2023-2024-2025 en voor benodigde onderzoeken.

  Voorzitter: dhr. R. van Mourik


  Portefeuillehouder: mw. H. de Groot

  Toezeggingen

  Titel
  Programma Bunnik Klimaatneutraal - Jaarlijkse terugkoppeling