Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politieke avond

donderdag 14 september 2023

19:30 - 21:40
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Leny Visser
Toelichting

Het doel van de politieke avond is om onderling standpunten uit te wisselen en om argumenten te delen (oordeelsvorming). Inwoners, bedrijven en organisaties hebben de mogelijkheid om in te spreken over geagendeerde voorstellen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Te behandelen raadsvoorstellen
 3. 2.1

  Op dit terrein aan de Singel in Odijk lagen tot 2017 volkstuintjes. Sinds 2017 ligt dit terrein echter braak. Het terrein is een tijd geleden verkocht, en deze kopers willen appartementen realiseren op deze plek. Nu ligt er een ontwerp voor een bouwplan en ook een ontwerpbestemmingsplan. Het is aan de raad om deze vast te stellen.


  Portefeuillehouder: dhr. O. James

 4. 2.2

  De gemeente wil graag een rotonde aanleggen bij het huidige kruispunt van de Van Zijldreef en de Provincialeweg. Met een rotonde ontstaat een veiligere oversteek van het fietsverkeer. Er ligt een subsidie van €2.200.000,- vanuit de provincie, en het is aan de raad om deze subsidie beschikbaar te stellen voor dit project.


  Portefeuillehouder: mw. J. d'Hondt

  Toezeggingen

  Titel
  Update geven over doorfietsroute Eikenpad
 5. 2.3

  De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de schulddienstverlening door de Regionale Sociale Dienst. Uit dit onderzoek zijn verschillende aanbevelingen gekomen. De raad stelt dan ook voor om deze aanbevelingen over te nemen.


  Uitgenodigd:
  Wethouder O. James (portefeuillehouder Werk en inkomen)
  Rekenkamer (Mark Pen, Marjolein Barel-Glashouwer)

 6. 2.4

  Op grond van de Wet versterking decentrale rekenkamers moet onze rekenkamercommissie worden omgevormd tot een rekenkamer. Voorstel is om de huidige samenwerking van negen gemeenten voort te zetten. Dit betekent dat elk van de negen gemeenteraden een eigen rekenkamer instelt met dezelfde samenstelling via een personele unie. Dit voorstel is al besproken in de auditcommissie.  Uitgenodigd: Rekenkamer (Mark Pen, Marjolein Barel-Glashouwer)

 7. 4
  Sluiting