Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

VVD, CDA, Fractie Visser & D66 - Meer inzicht voor bewoners en raad over project Herinrichting Oranjebuurt

ID
59
Agendapunt
Raadsvergadering 2022 (10. Aanvraag aanvullend voorbereidingskrediet project Herinrichting Oranjebuurt)
dinsdag 20 december 20:00 tot 23:00
Raadzaal
Datum
20-12-2022
Onderwerp
VVD, CDA, Fractie Visser & D66 - Meer inzicht voor bewoners en raad over project Herinrichting Oranjebuurt
Status
Aangenomen
Indieners
  • C.J. Kool (CDA)
  • H.J. Visser (Fractie Visser)
  • R.E. Hallo (D66)
  • T.T. van den Berg (VVD)
Mede-indieners
Toelichting
Roept het college op: - Eens per kwartaal te informeren over de voorgang via een rapportage; - Tenminste in deze rapportage op te nemen het geplande bestedingskrediet, kostenoverzicht en tijdsplanning; - Bewoners actief te informeren en betrekken tijdens de duur van dit project.
Einddatum
1-9-2024
Voortgang
26/9/2023: Op 26 september 2023 is de raad weer geïnformeerd via een raadsinformatienota. Er volgt eind 2023 een nieuwe notitie. 12/12/2023: De gewijzigde projectopdracht: herinrichting Oranjebuurt staat op de agenda voor 8 februari 2024 19/12/2023: Er is een raadsinformatienota gestuurd met de voortgang. 29/02/2024: Er zijn technische vragen beantwoord over de stand van zaken. Vaststellen scope project met herzien plan van aanpak wordt in q1/q2 verwacht. 16/5/2024: Herzien plan van aanpak naar gemeenteraad verstuurd. q3 keuze voorkeursscenario door de raad.
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)