Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Extra raadsvergadering

donderdag 6 juli 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Ruud van Bennekom
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en voorstemmer
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Hamerpunten
 4. 3.1

  Gevraagde beslissing:
  Het vergaderschema voor o.a. de Informatieavonden, Politieke avonden en Gemeenteraadsvergaderingen in de tweede helft van 2023 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), D66 (3), Fractie Visser (1), P21 (4), VVD (3)
 5. 3.2

 6. 4

  Gevraagde beslissing:
  1. Te benoemen als lid van de werkgeverscommissie: Dhr. R. Aertsen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), D66 (3), Fractie Visser (1), P21 (4), VVD (3)
 7. 5
  Debatpunten
 8. 5.1

  Gevraagde beslissing:
  1. Een grondexploitatie te openen voor het complex ‘Flexwoningen Singelpark’;
  2. Een voorziening ‘Flexwoningen’ in te stellen en een storting hierin te doen ad € 290.000 ter dekking van het voorziene verlies;
  3. Deze storting te dekken met een onttrekking ad € 163.000 uit de ‘reserve volkshuisvesting’ en ad € 127.000 uit de ‘algemene reserve’;
  4. Het afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling te mandateren om in het kader van dit project subsidies aan te vragen bij hogere overheden en deze na verkrijging direct in te zetten.

  Stemuitslag

  voor 80%
  tegen 20%
  voor
  CDA (4), D66 (3), Fractie Visser (1), P21 (4)
  tegen
  VVD (3)

  Amendementen

  Onderwerp
  Maximale termijn flexwoningen (VVD)

  Moties

  Onderwerp
  Flexwoningen (CDA)
  Soepele inbedding van flexwoningen en bewoners (D66, P21)
  Verkeersveiligheid bij flexwoningen (VVD, D66)
  VVD - Maximale termijn 15 jaar flexwonen

  Toezeggingen

  Titel
  Verkeersveiligheid oversteek Singel (bij de voetbalvelden van Odijk)
 9. 5.1.a

 10. 5.2

  Besluit

  Deze motie is ingetrokken door de indieners. Het onderwerp 'actieve informatieplicht' wordt betrokken bij een bredere discussie tussen raad en college over informatievoorziening. Dit wordt doorgeleid naar de agendacommissie.

  Moties

  Onderwerp
  CDA - Actieve informatieplicht
 11. 6
  Vertrek wethouder A. Dekker
 12. 7

  Gevraagde beslissing:
  1. Ten behoeve van de benoeming van wethouders een commissie van onderzoek in te stellen.
  2. Deze commissie te bemensen met de volgende drie raadsleden:
  Dhr. Van Mourik
  Dhr. Aertsen
  Mw. De Boer

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), D66 (3), Fractie Visser (1), P21 (4), VVD (3)
 13. 8

  Gevraagde beslissing:

  1. Dhr. O.A. James te benoemen en toe te laten als wethouder van de gemeente Bunnik voor het restant van de raadsperiode 2022-2026

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), D66 (3), Fractie Visser (1), P21 (4), VVD (3)
 14. 9
  Afscheid raadslid O. James
 15. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), D66 (3), Fractie Visser (1), P21 (4), VVD (3)
 16. 11

  Gevraagde beslissing:

  1. Dhr. K.A. Maijer met ingang van 6 juli 2023 toe te laten tot lid van de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), D66 (3), Fractie Visser (1), P21 (4), VVD (3)
 17. 12
  Vragenronde
 18. 13
  Sluiting